Ferran DalmauFerran Dalmau  


Josep Guia (València, 1947), doctor en Matemàtiques (1974) i en Filologia (2008), amb una llarga trajectòria docent i investigadora a la Universitat de València, ha publicat llibres i articles de recerca matemàtica, d’assaig sobre la qüestió nacional i d’estudis filològics sobre les grans obres de la literatura catalana del segle XV.

Conjuntament amb Maria Conca, ha publicat els llibres Els primers reculls de proverbis catalans (1996), l’edició corregida i augmentada d’El Tractat d’Almisrà (2008) i La Fraseologia. Principis, mètode i aplicacions (2014), així com nombrosos treballs, alguns dels quals dedicats a l’estudi i la denúncia de la repressió franquista. Tots dos varen compartir militància política, al si del PSAN, amb Xavier Romeu. Actualment, preparen l’edició crítica del Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs (segle XIII). 

 
Epocal