Maria ConcaMaria
 


Maria Conca (Beneixama, 1948), doctora en Filologia Catalana (1994) i professora honorària de la Universitat de València, ha publicat llibres i articles de la seva especialitat, en educació, sociolingüística, paremiologia i anàlisi del discurs, entre els quals diversos treballs sobre l’estil literari d’autors contemporanis.

Conjuntament amb Josep Guia, ha publicat els llibres Els primers reculls de proverbis catalans (1996), l’edició corregida i augmentada d’El Tractat d’Almisrà (2008) i La Fraseologia. Principis, mètode i aplicacions (2014), així com nombrosos treballs, alguns dels quals dedicats a l’estudi i la denúncia de la repressió franquista. Tots dos varen compartir militància política, al si del PSAN, amb Xavier Romeu. Actualment, preparen l’edició crítica del Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs (segle XIII). 

 
Epocal