Si voleu rebre més informació sobre Edicions El Jonc o sobre els nostres llibres, podeu dirigir-vos a:

També podeu contactar amb nosaltres al Carrer Sant Carles 8, 1r 25002 de Lleida.
Tlf/fax:973 268 054