Lletra per la batalla
  Lletra per a la batalla
  Autor: Ferran Dalmau


L'edició de qualsevol dels llibres que trobes en una biblioteca, un mercat de llibre vell, a casa d’un company... té darrere una història, una raó de ser, una trama feta de casualitats, complicitats o dèries. I els llibres publicats a l’entorn d’un espai polític vilipendiat, escrits a contrapèl d’uns anys de renúncies i silencis, no en són una excepció. Més enllà de l’anècdota, les publicacions són l’eina gràcies a la qual la memòria no es perd i el present torna a ser protagonista: sorgit del passat i anticipant el futur.

A través de la paraula escrita, Lletra per a la batalla proposa un viatge pels territoris oblidats de la memòria literària de l’esquerra independentista en els quals prenen protagonisme els seus elements principals: llibres, autors i editorials, per tal que aquesta part del patrimoni col·lectiu que resta en situació d’abandó, pugui ser integrada en el paisatge actual que ha contribuït a edificar i serveixi per generar reflexió i activitat en l’avui.

Ferran Dalmau