Escola de Rebel·lia
Història d’un sindicalista
Autor: Salvador Seguí
Pròleg: Emili Cortavitarte

Escola de rebel•lia recull, d’una banda, una petita novel•la escrita per Seguí i publicada originalment el 1923 a la col•lecció “La Novela Social” de Madrid i, de l’altra, tot un seguit de conferències i entrevistes realitzades pel Noi del Sucre entre el 1918 i el 1919. La novel•la de Salvador Seguí ens permet apropar-nos als diversos aspectes de la vida diària dels sindicalistes catalans, i les conferencies pronunciades per Seguí al Congrés de la Confederació General del treball de Catalunya el 1918, al congrés de la CNT i a l’Ateneu de Madrid el 1919 ens mostren l’activitat organitzadora i el pensament sociopolític de Salvador Seguí en la seva totalitat.