És possible construir el socialisme a Cuba?
Autor: Darío Machado

La revolució cubana ha estat un dels esdeveniments més importants de la història contemporània, i avui, quan el futur és cada cop més incert i es fa necessari generar alternatives al model neoliberal, Cuba continua sent una referència ineludible. Però és poc el que en sabem realment, tret dels tòpics que, a favor o en contra, sempre l′ acompanyen. Quines possibilitats té Cuba de construir un model de societat propi en un món globalitzat i dominat amb puny de ferro pels Estats Units? I com es tradueix a la pràctica el seu ideal socialista?

Aquest llibre fa una anàlisi exhaustiva del sistema polític i econòmic de Cuba, des de la teoria fins a la pràctica diària, i mostra un procés ric i complex, present en la vida quotidiana i en el qual els ciutadans són els protagonistes principals. En definitiva, aquest llibre és una obra bàsica per comprendre en profunditat la Cuba d′ avui i per entendre què significa construir una societat socialista al segre XXI.