logo
logo
El socialisme del segle XXI”
Autor: Heinz Dieterich Steffan
Pròleg:Raúl Isaías Baduel

El Socialisme del Segle XXI inicia el procés d'actualització del pensament d'esquerres per adaptar-lo al paradigma del nou segle. A partir d'un posicionament crític amb les experiències i teories emancipadores -sobretot del socialisme realment existent-, l'obra realitza un repàs dels avanços i errors
comesos per l'esquerra històrica i va desestimant i entrelligant, segons el cas, les propostes propugnades per diferents corrents de pensament fins donar a llum una primera aproximació a les exigències econòmiques, polítiques i ètiques que ha de garantir el projecte de l'esquerra mundial contemporània. La conclusió d'aquesta revisió serà l'inici d'un procés en el que es tracen els eixos irrenunciables que han de possibilitar el canvi social mundial, on la participació i el valor de canvi igualitari no seran sinó, el punt de partida necessari.