Llegir? Per què?


Amb la imposició generalitzada del pensament únic, no queda dubte que vivim en una de les societats més controlades de la història. La vella Europa és avui un territori especialment difícil per als i les intel·lectuals crítiques, per als i les pensadores dissidents, per als moviments populars o senzillament per a tota persona que discrepi de l'ordre imperant.
La lectura esdevé en aquest context una arma imprescindible per aquelles persones que estimen la seva pròpia llibertat. La lectura, l'adquisició d'uns coneixements, és absolutament necessària per generar una consciència crítica.
La lectura és el mitjà que ens ha de permetre trencar el setge informatiu i conèixer la realitat d'altres pobles i processos emancipadors. La lectura és la nostra eina per combatre la mediocritat del pensament únic. La lectura és la nostra eina de llibertat. Voleu més raons per començar a llegir?

Edicions El Jonc? Per què?

Els Països Catalans necessiten editorials pròpies que en garanteixin la sobirania cultural i informativa, i Edicions El Jonc treballa per tal de cobrir aquesta necessitat. Per editar textos que, des dels gèneres més diversos, recuperin i mantinguin viva la memòria. Per donar instruments d'independència als i les nostres joves, als intel·lectuals crítics o als treballadors i treballadores. Per servir d'altaveu per comunicar-nos amb altres pobles i obrir una finestra a la literatura compromesa de tot el món.
Edicions El Jonc, com a editorial independentista, d'esquerres i fermament compromesa amb la llengua catalana, treballa en aquest sentit. En el sentit de donar instruments de crítica, reflexió i creació d'espais de llibertat.